STIHL logotip

Sve što moraš da znaš o aplikaciji MY ¡MOW®

Informacije o aplikaciji

Aplikacija MY ¡MOW® je kompatibilna sa modelima 5/5 EVO / 6/6 EVO / 7/7 EVO. Ostali modeli koriste aplikaciju ¡Mow®.

Mobilna aplikacija

Preged mobilnih aplikacija

Podržane platforme mobilne aplikacije

 • iOS≥ 16
 • Android≥ 8

Veb-aplikacija

Preged veb aplikacijaOtvori veb aplikaciju MY ¡MOW®

Podržane platforme veb-aplikacije

 • Chrome126, 125, 124, 123, 109
 • Firefox128, 127, 126, 125
 • Edge126, 125, 124
 • Safari17.5, 17.4, 17.3, 17.2, 17.1, 17.0, 16.6, 16.5, 16.4, 16.3, 16.2, 16.1, 16.0, 15.6, 15.5, 15.4, 15.2-15.3, 15.1, 15
 • Safari za iOS17.5, 17.4, 17.3, 17.2, 17.1, 17.0, 16.6-16.7, 16.5, 16.4, 16.3, 16.2, 16.1, 16.0, 15.6-15.8, 15.5, 15.4, 15.2-15.3, 15.0-15.1
 • Chrome za Android126
 • UC pretraživač za Android15.5
 • Android Browser126
 • Opera Mobile80
 • Opera109
 • Samsung Internet25

Tekući ugovori

Роаминг партнере

¡MOW® napomene o verziji softvera

Drugi provajderi

Amazon Alexa logotip
Amazon.com, Inc.P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226