Logotip STIHL

Sve što trebaš znati o aplikaciji MY iMOW®

Informacije o aplikaciji

Aplikacija MY iMOW® kompatibilna je s modelima 5/5 EVO / 6/6 EVO / 7/7 EVO. Ostali modeli zahtijevaju iMow® aplikaciju.

Mobilna aplikacija

Pretpregled mobilnih aplikacija

Podržane platforme mobilne aplikacije

 • iOS≥ 16
 • Android≥ 8

Web-aplikacija

Pretpregled mrežnih aplikacijeOtvori mrežnu aplikaciju MY iMOW®

Podržane platforme web-aplikacije

 • Chrome126, 125, 124, 123, 109
 • Firefox128, 127, 126, 125
 • Edge126, 125, 124
 • Safari17.5, 17.4, 17.3, 17.2, 17.1, 17.0, 16.6, 16.5, 16.4, 16.3, 16.2, 16.1, 16.0, 15.6, 15.5, 15.4, 15.2-15.3, 15.1, 15
 • Safari za iOS17.5, 17.4, 17.3, 17.2, 17.1, 17.0, 16.6-16.7, 16.5, 16.4, 16.3, 16.2, 16.1, 16.0, 15.6-15.8, 15.5, 15.4, 15.2-15.3, 15.0-15.1
 • Chrome za Android126
 • UC preglednik za Android15.5
 • Android Browser126
 • Opera Mobile80
 • Opera109
 • Samsung Internet25

Aktualni ugovori

Roaming partneri

iMOW® napomene o verziji softvera

Vanjski pružatelji usluga

Logotip Amazon Alexa
Amazon.com, Inc.P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226