Λογότυπο STIHL

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για την εφαρμογή MY ¡MOW®

Πληροφορίες εφαρμογής

Η εφαρμογή MY ¡MOW® είναι συμβατή με τα μοντέλα 5/5 EVO / 6/6 EVO / 7/7 EVO. Για τα υπόλοιπα μοντέλα απαιτείται η εφαρμογή ¡Mow®.

Εφαρμογή για φορητές συσκευές

Προεπισκόπηση της εφαρμογής κινητού

Πλατφόρμες που υποστηρίζονται από την εφαρμογή για φορητές συσκευές

 • iOS≥ 16
 • Android≥ 8

Εφαρμογή Web

Προεπισκόπηση της διαδικτυακής εφαρμογής (web app)Άνοιγμα διαδικτυακής εφαρμογής MY ¡MOW®

Πλατφόρμες που υποστηρίζονται από την εφαρμογή Web

 • Chrome126, 125, 124, 123, 109
 • Firefox128, 127, 126, 125
 • Edge126, 125, 124
 • Safari17.5, 17.4, 17.3, 17.2, 17.1, 17.0, 16.6, 16.5, 16.4, 16.3, 16.2, 16.1, 16.0, 15.6, 15.5, 15.4, 15.2-15.3, 15.1, 15
 • Safari για iOS17.5, 17.4, 17.3, 17.2, 17.1, 17.0, 16.6-16.7, 16.5, 16.4, 16.3, 16.2, 16.1, 16.0, 15.6-15.8, 15.5, 15.4, 15.2-15.3, 15.0-15.1
 • Chrome για Android126
 • UC Browser για Android15.5
 • Android Browser126
 • Opera Mobile80
 • Opera109
 • Samsung Internet25

Τρέχουσες συμβάσεις

Περιαγωγή Συνεργάτες

¡MOW® Σημειώσεις για την έκδοση λογισμικού

Τρίτοι πάροχοι

Λογότυπο Amazon Alexa
Amazon.com, Inc.P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226